Förordning (1988:150) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1988/89;

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1988-04-07
Ändring införd
SFS 1988:150
Ikraft
1988-07-01
Tidsbegränsad
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1988/89.
________________________________________________________________________ Varuslag Procentandel av basmängden ________________________________________________________________________
Kol 37 Motorbensin 25 Fotogen 25 Dieselbrännolja/ eldningsolja 1 och 2 25 Övriga eldningsoljor 25 Gasol 25 ________________________________________________________________________
I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.

Ändringar

Förordning (1988:150) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1988/89

Ikraftträder
1988-07-01