Lag (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1515 i lydelse enligt SFS 2022:1572
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Av Sveriges riksbank utgivna sedlar om tiotusen kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1991.

[S2]Bestämmelser om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank. Lag (2022:1572).

Ändringar

Lag (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor

    Ikraftträder
    1989-01-01

Lag (2022:1572) om ändring i lagen (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor

Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-01-01