Lag (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1515
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Av Sveriges riksbank utgivna sedlar om tiotusen kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1991.
Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Ändringar

Lag (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor

Ikraftträder
1989-01-01