Upphävd författning

Förordning (1988:1558) om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag urkyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1558
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1558) om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag ur kyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag ur kyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter skall upphöra att gälla vid utgången av år 1988.

Ändringar

Förordning (1988:1558) om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag ur kyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter

Ikraftträder
1989-01-01