/r1/ Förordning (1988:170) om tillfällig utvidgning av den svenska fiskezonen i mellersta och norra Östersjön;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:170
Ikraft
1988-05-16
Tidsbegränsad
1988-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om den svenska fiskezonens yttergräns i mellersta och norra Östersjön med anledning av protokollet till överenskommelsen den 18 april 1988 mellan Konungariket Sveriges regering och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regering om avgränsningen av kontinentalsockeln samt av den svenska fiskezonen och den sovjetiska ekonomiska zonen i Östersjön.

2 §  I stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket 2 förordningen (1977:642) om den svenska fiskezonens omfattning skall den svenska fiskezonen mellan punkterna 56 05,0' N, 18 45,0' O och 58 47,6' N, 20 24,6' O omfatta havsområdet utanför Sveriges sjöterritorium i mellersta och norra Östersjön intill räta linjer (loxodromer) mellan

[S2]punkten 56 05,0' N, 18 45,0' O punkten 56 03,896' N, 18 45,403' O punkten 55 58,863' N, 18 53,977' O punkten 55 53,788' N, 18 55,232' O punkten 55 53,482' N, 18 56,777' O punkten 55 57,300' N, 19 04,049' O punkten 55 58,863' N, 19 04,876' O punkten 56 02,433' N, 19 05,669' O punkten 56 15,000' N, 19 13,565' O punkten 56 27,000' N, 19 21,070' O punkten 56 35,000' N, 19 25,070' O punkten 56 45,000' N, 19 31,720' O punkten 56 58,000' N, 19 40,270' O punkten 57 14,192' N, 19 53,565' O punkten 57 26,717' N, 20 02,160' O punkten 57 33,800' N, 20 03,965' O punkten 57 44,000' N, 20 14,139' O punkten 57 54,691' N, 20 24,920' O punkten 58 12,000' N, 20 22,502' O punkten 58 29,000' N, 20 26,590' O punkten 58 46,836' N, 20 28,672' O punkten 58 47,680' N, 20 25,264' O punkten 58 47,6 N, 20 24,6' O.

[S3]Koordinaterna är angivna i svenskt koordinatsystem (RT 38).

3 §  Sjöfartsverket skall se till att fiskezonens yttergräns enligt 2 § märks ut på sjökort som är tillgängliga för allmänheten.

Ändringar

Förordning (1988:170) om tillfällig utvidgning av den svenska fiskezonen i mellersta och norra Östersjön

Ikraftträder
1988-05-16