Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:277) om kassakrav för banker och finansbolag;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:277
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1983:919) om kassakrav för bankinstituten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att kassakrav enligt lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om bankaktiebolagen, sparbankerna, de centrala föreningsbankerna och finansbolagen.

Ändringar

Förordning (1988:277) om kassakrav för banker och finansbolag

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1988:1398) om upphävande av förord- ningen (1988:277) om kassa- krav för banker och finans- bolag