Upphävd författning

/r1/ Lag (1988:279) om plan- och bostadsverkets namn i äldre författningar;

Version: 1988:279

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:279
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om bostadsstyrelsen eller statens planverk efter utgången av juni månad 1988 skall avse plan- och bostadsverket.

Ändringar

Lag (1988:279) om plan- och bostadsverkets namn i äldre författningar

Ändring, SFS 1990:1364

    Omfattning
    upph.