/r1/ Förordning (1988:349) om belopp för år 1987 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:349
Ikraft
1987-01-01
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer att det belopp som avses i 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp skall vara 250 kronor för år 1987.

Ändringar

Förordning (1988:349) om belopp för år 1987 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Ikraftträder
1987-01-01