Upphävd författning

Lag (1988:571) med bemyndigande att upphäva viss förordning;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1988-07-09
Ändring införd
SFS 1988:571
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen får besluta om upphävande av förordningen (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten.

Ändringar

Lag (1988:571) med bemyndigande att upphäva viss förordning

Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.