Upphävd författning

Cirkulär (1988:70) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-02-18
Ändring införd
SFS 1988:70
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS1988:70 har iakttagits.
Regeringen fastställer med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt bifogade tabeller /n1/ för uträkning av skatten. Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1987 års utgång.
//n1// Tabellerna finns inte med här.

Ändringar

Cirkulär (1988:70) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Tillkännagivande (2009:127) om vissa cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Omfattning
upph.