Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:803) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m. m.;

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:803
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1985:494) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Anmälningar av sådana särskilda utgivare och ställföreträdare som avses i 17 och 18 §§ lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar skall göras till taltidningsnämnden.

Ändringar

Förordning (1988:803) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar. m.m.

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1991:1711) om upphävande av förord- ningen (1988:803) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1992-01-01