Upphävd författning

/r1/ Tillkännagivande (1988:844) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1988-06-22
Ändring införd
SFS 1988:844
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp, som för Sveriges del med vissa undantag träder i kraft den 1 januari 1989/n1/, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87) i sin lydelse på originalspråken arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp.
Konventionen kommer den 1 januari 1989 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
________________________________________________________________________ Stat Dag för konventionens Förklaringar och ikraftträdande i för- reservationer hållande till staten ________________________________________________________________________
Amerikas Förenta Stater1988-01-01I enlighet med artikel 95 skall punkt 1) b) i artikel 1 inte vara bindande för Förenta staterna
Argentina1988-01-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 och del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Argentinska Republiken.
Egypten1988-01-01--
Finland1989-01-01I enlighet med artikel 92 skall Finland inte vara bundet av del II (avtalsdelen).i konventionen
I enlighet med artikel 94, i förhållande till Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge.
Frankrike1988-01-01--
Italien1988-01-01--
Jugoslavien1988-01-01--
Kina1988-01-01Folkrepubliken Kina anser sig inte bunden av punkt 1) b) i artikel 1, artikel 11 och de bestämmelser i konventionen som avser innehållet i artikel 11.
Lesotho1988-01-01--
Mexiko1989-01-01--
Syrien1988-01-01--
Ungern1988-01-01Ungerska Folkrepubliken anser Allmänna villkor för leverans av varor mellan organisationer i stater som är medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd/GCD CMEA, 1968/1975, 1979 års version/ vara underkastade bestämmelserna i artikel 90 i konventionen;
Ungerska Folkrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Ungerska Folkrepubliken.
Zambia1988-01-01--

Österrike 1989-01-01 __ ________________________________________________________________________

Ändringar

Tillkännagivande (1988:844) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

Ändring, SFS 1989:78

    Omfattning
    upph.