Förordning (1988:893) om medelvärde för redovisningsåret 1987/88 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-30
Ändring införd
SFS 1988:893
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger till 139 000 kronor för redovisningsåret 1987/88.

Ändringar

Förordning (1988:893) om medelvärde för redovisningsåret 1987/88 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

Ikraftträder
1987-07-01