Förordning (1989:103) om medelvärde för redovisningsperioden den 1 juli--31 december 1988 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-03-30
Ändring införd
SFS 1989:103
Ikraft
1988-07-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger till 150 300 kronor för redovisningsperioden den 1 juli--31 december 1988.

Ändringar

Förordning (1989:103) om medelvärde för redovisningsperioden den 1 juli - 31 december 1988 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

Ikraftträder
1988-07-01