Upphävd författning

Förordning (1989:228) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Version: 1989:228

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
SFS 1989:228
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter om ersättning som behövs för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.

Ändringar

Förordning (1989:228) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

    Ikraftträder
    1989-07-01

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.