Förordning (1989:27) om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1989/90

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1989-02-02
Ändring införd
SFS 1989:27
Ikraft
1989-07-01
Tidsbegränsad
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1989/90.
  • ---------------------------------------------------------------------- Varuslag Procentandel av basmängden ------------------------------------------------------------------------ Kol 37 Motorbensin 25 Fotogen 25 Dieselbrännolja/ eldningsolja 1 och 2 25 Övriga eldningsoljor 25 Gasol 25 ------------------------------------------------------------------------ I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.

Ändringar

Förordning (1989:27) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1989/90

Ikraftträder
1989-07-01