Upphävd författning

Förordning (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1989-05-25
Ändring införd
SFS 1989:330
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statistiska centralbyrån fastställer när de person-, bostads- och fastighetsuppgifter samt registeruppgifter som avses i 3 § lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990 skall lämnas eller inhämtas och vilken tidpunkt eller tid som de skall avse.

2 §  Statistiska centralbyrån fastställer efter samråd med datainspektionen de person- och fastighetsblanketter som skall användas vid folk- och bostadsräkningen år 1990.

3 §  Statistiska centralbyrån meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990.

4 §  Statistiska centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för de register som upprättas vid folk- och bostadsräkningen år 1990 och ansvarar för driften av dessa.

Ändringar

Förordning (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990

Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (2018:362) om upphävande av förordningen (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990

Omfattning
upph.