/r1/ Förordning (1989:409) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Ändring införd
SFS 1989:409
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer att det belopp, som avses i 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet i paragrafens lydelse före den 1 januari 1989, skall vara 300 kronor för år 1988.

Ändringar

Förordning (1989:409) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Ikraftträder
1988-01-01