/r1/ Lag (1989:442) om tillämpning av valutalagen (1939:350);

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Ändring införd
SFS 1989:442
Ikraft
1989-07-01
Tidsbegränsad
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut förskrivs att 2 § första stycket 1, 2 och 4--8 samt 5 § 1 och 3 valutalagen (1939:350) skall tillämpas under tiden den 1 juli 1989--den 30 juni 1990.

Ändringar

Lag (1989:442) om tillämpning av valutalagen (1939:350)

Förarbeten
Prop. 1988/89:142
Ikraftträder
1989-07-01