Upphävd författning

Förordning (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Ändring införd
SFS 1989:46 i lydelse enligt SFS 2010:302
Ikraft
1989-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Beslut enligt 6 § 1 lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst meddelas av Regeringskansliet efter framställning hos Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Förordning (2007:525).

2 §  Anmälan enligt 8 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst får göras per telefon eller skriftligen till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag. Förordning (2007:525).

3 §  Påminnelseavgiften enligt 12 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är 75 kronor. Förordning (2007:525).

4 §  En kopia av varje dom över en förseelse som avses i 22 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst skall sändas till bolaget. Förordning (2007:525).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.
  2. har upphävts genom förordning (1993:637).
  3. har upphävts genom förordning (1993:637).
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:18
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1993:637) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

  Omfattning
  upph. 2, 3 p i överg.best.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:1601) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (2006:799) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:525) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2010:302) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Omfattning
ändr. författningsrubr.
Ikraftträder
2010-06-01

Ändring, SFS 2018:1897

Omfattning
upph.