Upphävd författning

Förordning (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare

Version: 1996:864

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Ändring införd
SFS 1989 i lydelse enligt SFS 1996:864
Upphäver
Kungörelse (1972:241) om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Anmälan om överlåtelse eller uthyrning av TV-mottagare enligt 8 § lagen (1989:41) om TV-avgift skall göras före utgången av kalendermånaden närmast efter den då överlåtelsen eller uthyrningen ägde rum. Förordning (1996:864).

2 § har upphävts genom förordning (1996:864).

Ändringar

Förordning (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare

Förordning (1992:1268) om ändring i förordningen (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1996:864) om ändring i förordningen (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (2006:796) om upphävande av förordningen (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare

Omfattning
upph.