Förordning (1989:53) om medelvärde för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-02-16
Ändring införd
SFS 1989:53
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet till 150 350 kronor för år 1988.

Ändringar

Förordning (1989:53) om medelvärde för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Ikraftträder
1988-01-01