Förordning (1989:56) om tillsättning av vissa tjänster vid arbetsmiljöinstitutet

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1989-02-23
Ändring införd
SFS 1989:56
Ikraft
1989-04-01
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arbetsmiljöinstitutet får tillsätta de tjänster som inrättas i samband med att institutet övertar ekonomi- och personaladministrativa uppgifter från arbetarskyddsstyrelsen utan att kungöra dem lediga till ansökan. Tjänsterna får tillsättas med de arbetstagare hos arbetarskyddsstyrelsen vars tjänster berörs av överföringen.

2 §  Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (1989:56) om tillsättning av vissa tjänster vid arbetsmiljöinstitutet

Ikraftträder
1989-04-01