Upphävd författning

Förordning (1989:57) om tillsättning av tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet;

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1989-02-23
Ändring införd
SFS 1989:57
Ikraft
1989-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Behörighetsgrunder

1 §  Vid tillsättning av en tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet skall särskild vikt fästas vid

 1. vetenskaplig skicklighet, som har visats genom egen forskning och genom planering och ledning av forskning,
 2. pedagogisk skicklighet, som har visats genom handledning av forskarstuderande och genom undervisning,
 3. arbetsledande och administrativ förmåga.

2 §  Institutet får, i samband med att en tjänst som professor i yrkesmedicin eller yrkesdermatologi skall tillsättas, bestämma att tjänsteinnehavaren skall vara behörig till tjänst för läkare med specialistkompetens i yrkesmedicin respektive ha föreskriven kompetens i yrkesdermatologi. Förordning (1991:823).

Tillsättning

3 §  En tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet tillsätts av regeringen efter förslag av institutets styrelse.

[S2]Förslaget skall ange högst tre behöriga sökande i den ordning som de anses komma i fråga.

4 §  Institutet skall inhämta yttrande om sökandenas vetenskapliga skicklighet från tre sakkunniga inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar.

Anknytning till högskolan

5 §  En professor skall tillhöra det fakultets- eller sektionskollegium inom högskolan som berörd högskoleenhet efter samråd med institutet bestämmer.

6 §  En professor skall undervisa, handleda och examinera studerande inom högskolans grund- och forskarutbildning, företrädesvis inom den senare.

Ändringar

Förordning (1989:57) om tillsättning av tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet

Ikraftträder
1989-04-01

Förordning (1991:823) om ändring i förordningen (1989:57) om tillsättning av tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1993:662

  Omfattning
  upph.