Förordning (1989:677) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-06-21
Ändring införd
SFS 1989:677
Ikraft
1989-07-14
Upphäver
Förordning (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva skall träda i kraft den 14 juli 1989. Lagen tillämpas beträffande arvsskatt på kvarlåtenskap efter person som avlider efter den 17 mars 1986 och beträffande gåvoskatt på gåva för vilken skattskyldighet uppkommer efter den 17 mars 1986.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:677) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 14 juli 1989.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.
  3. I fall då större skattelättnad skulle ha medgivits enligt bestämmelse i avtalet innan avtalet ändrades genom det den 21 december 1987 undertecknade protokollet, skall sådan bestämmelse i den upphävda förordningen tillämpas beträffande skattskyldighet som uppkommit före ikraftträdandet av lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.
  Ikraftträder
  1989-07-14