Förordning (1990:1187) om ränta på studielån för år 1991

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
SFS 1990:1187
Ikraft
1991-01-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall utgå på studielån till 8,3 procent för år 1991.

Ändringar

Förordning (1990:1187) om ränta på studielån för år 1991

Ikraftträder
1991-01-01