Upphävd författning

Lag (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-04-05
Ändring införd
SFS 1990:128
Ikraft
1990-04-26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid 1990 års taxering skall särskild avgift enligt 3 § tredje stycket lagen (1979:609) om allmän investeringsfond inte tas ut om inbetalning som skulle ha gjorts senast den 15 februari 1990 i stället görs senast den 15 mars 1990. Görs inbetalning efter den 15 mars 1990 utgår avgift med 6 % av det för sent inbetalade beloppet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

Ikraftträder
1990-04-26

Lag (1996:487) om upphävande av lagen (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1990 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.