Förordning (1990:129) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-04-05
Ändring införd
SFS 1990:129
Ikraft
1989-01-01
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger till 164 600 kronor för år 1989.

Ändringar

Förordning (1990:129) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

Ikraftträder
1989-01-01