Upphävd författning

Lag (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1364
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Lag (1988:279) om plan- och bostadsverkets namn i äldre författningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-09
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om plan- och bostadsverket, bostadsstyrelsen eller statens planverk efter utgången av år 1990 skall avse boverket.

Ändringar

Lag (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn

Lag (2018:2080) om upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn

Förarbeten
Rskr. 2018/19:83, Prop. 2018/19:1, Bet. 2018/19:CU1
Omfattning
upph.