Förordning (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1375 i lydelse enligt SFS 2003:949
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad som i förordningar om tillämpning av överenskommelser med främmande stater för att undvika dubbelbeskattning har föreskrivits om en länsstyrelse, länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd skall i stället avse Skatteverket. Förordning (2003:949).

Ändringar

Förordning (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning

    Ikraftträder
    1991-01-01

Förordning (2003:949) om ändring i förordningen (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01