Upphävd författning

Lag (1990:1417) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1417
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För tiden den 1 oktober 1990--den 31 december 1991 skall i stället för 3 § första stycket lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter gälla att ledamotsarvode skall uppgå till ett belopp för månad som motsvarar ledamotsarvodet för september 1990, 21 625 kr.

Ändringar

Lag (1990:1417) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter

Ikraftträder
1991-01-01

Ändring, SFS 1991:1876

    Omfattning
    upph.