Upphävd författning

Lag (1990:1496) om hur ledamöter i skogsvårdsstyrelserna utses

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1991-12-06
Ändring införd
SFS 1990:1496
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Lag (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I varje län skall det finnas en skogsvårdsstyrelse.

2 §  Skogsvårdsstyrelsen består av sju ledamöter.

3 §  Tre av ledamöterna och en personlig ersättare för var och en av dem förordnas av regeringen.

[S2]Tre av ledamöterna och lika många ersättare väljs av landstinget i länet. I Gotlands län väljs de dock av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

[S3]Länsjägmästaren är självskriven ledamot i styrelsen.

Ändringar

Lag (1990:1496) om hur ledamöter i skogsvårdsstyrelserna utses

Förarbeten
Prop. 1990/91:27
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1996:1491) om upphävande av lagen (1990:1496) om hur ledamöter i skogsvårdsstyrelserna utses

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:114, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JoU1
    Omfattning
    upph.