Lag (1990:1501) om äldre föreskrifter om vissa länsnämnder

Departement
Civildepartementet LST
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
SFS 1990:1501
Ikraft
1991-07-01
Tidsbegränsad
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad som i en lag eller någon annan författning har föreskrivits om en länsvägnämnd eller lantbruksnämnd skall i stället avse länsstyrelsen.

Ändringar

Lag (1990:1501) om äldre föreskrifter om vissa länsnämnder

Förarbeten
Prop. 1990/91:27
Ikraftträder
1991-07-01