Upphävd författning

Förordning (1990:19) med bemyndigande för riksskatteverket att medge befrielse från bevillningsavgift

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1990-01-25
Ändring införd
SFS 1990:19
Ikraft
1990-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksskatteverket prövar frågor om befrielse från bevillningsavgift enligt 4 § 10 mom. c lagen (1908:128 s. 1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.
Verket får när särskild anledning föreligger överlämna en sådan fråga till regeringens prövning.

Ändringar

Förordning (1990:19) med bemyndigande för Riksskatteverket att medge befrielse från bevillningsavgift

Ikraftträder
1990-04-01

Ändring, SFS 1997:632

    Omfattning
    upph.