Förordning (1990:197) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1990/91

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1990-05-03
Ändring införd
SFS 1990:197
Ikraft
1990-07-01
Tidsbegränsad
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1990/91.
VaruslagProcentandel av basmängden
Kol Motorbensin Fotogen Dieselbrännolja/ eldningsolja 1 och 2 Övriga eldningsoljor Gasol37 25 25 25 25 25
I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.

Ändringar

Förordning (1990:197) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1990/91

Ikraftträder
1990-07-01