Upphävd författning

Statskalenderförordning (1990:205);

Departement
Justitiedepartementet PP
Utfärdad
1990-04-26
Ändring införd
SFS 1990:205
Ikraft
1990-06-01
Upphäver
Kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att myndigheterna under regeringen på begäran skall lämna Allmänna förlaget de uppgifter som behövs för den årliga publikationen Sveriges statskalender.

Ändringar

Statskalenderförordning (1990:205)

Ikraftträder
1990-06-01

Ändring, SFS 2001:750

Omfattning
upph.