Upphävd författning

/r1/ Förordning (1990:278) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1991 och höstterminen 1991;

Version: 1990:278

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990:278
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om ersättningsbelopp i fråga om interkommunal ersättning som avses i 4 kap. 19 § och 5 kap. 19 §skollagen (1985:1100). Beloppen gäller under vårterminen 1991 och höstterminen 1991. Förordningen skall tillämpas om kommunerna inte kommer överens om något annat.

[S2]Förordningen gäller inte i fråga om interkommunal ersättning för elever i landstingskommunala gymnasieskolor.

[S3]/r3/ Grundskolan

2 §  För elever i grundskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev och termin:

ÅrskurserBelopp
1--611 000 kronor
7--912 900 kronor

[S2]I beloppen ingår ersättning för fria skolmåltider med 1 400 kronor per elev och termin.

[S3]Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om tilläggsbelopp för elever i försöksverksamhet med förberedande dansundervisning i grundskolan.

[S4]/r3/ Gymnasieskolan

3 §  I fråga om den interkommunala ersättningen för elever i gymnasieskolan delas gymnasieskolans linjer in i följande åtta grupper, nämligen

[S2]/r4/ Grupp 1

[S3]tvåårig distributions- och kontorslinje,

[S4]/r4/ Grupp 2

[S5]tvåårig ekonomisk linje, tvåårig handels- och kontorslinje, tvåårig social linje, treårig ekonomisk linje, treårig humanistisk linje och treårig samhällsvetenskaplig linje,

[S6]/r4/ Grupp 3

[S7]tvåårig musiklinje, tvåårig teknisk linje, tvåårig vårdlinje och treårig naturvetenskaplig linje samt fyraårig teknisk linje (årskurserna 1--3),

[S8]/r4/ Grupp 4

[S9]tvåårig estetisk-praktisk linje, tvåårig konsumtionslinje och tvåårig social servicelinje,

[S10]/r4/ Grupp 5

[S11]tvåårig beklädnadsteknisk linje, tvåårig drift- och underhållsteknisk linje, tvåårig el-teleteknisk linje, tvåårig jordbrukslinje och tvåårig processteknisk linje,

[S12]/r4/ Grupp 6

[S13]tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje, tvåårig fordonsteknisk linje, tvåårig livsmedelsteknisk linje, tvåårig skogsbrukslinje och tvåårig verkstadsteknisk linje,

[S14]/r4/ Grupp 7

[S15]fyraårig teknisk linje (årskurs 4),

[S16]/r4/ Grupp 8

[S17]tvåårig träteknisk linje.

4 §  För elever i gymnasieskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev och termin:

GruppBelopp
16 900 kronor
29 100 kronor
39 900 kronor
411 400 kronor
513 200 kronor
616 000 kronor
717 200 kronor
818 600 kronor
I beloppen ingår ersättning per elev
  1. för fria läromedel och annan fri undervisningsmateriel med 1 200 kronor i grupp 1, 900 kronor i grupp 2, 1 300 kronor i grupp 3, 1 300 kronor i grupp 4, 2 300 kronor i grupp 5, 3 600 kronor i grupp 6, 1 900 kronor i grupp 7 och 3 900 kronor i grupp 8,
  2. för fria skolmåltider med 1 500 kronor i samtliga grupper.

5 §  Av 4 kap. 3 § förordningen (1986:572) med vissa tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100) följer att skolöverstyrelsen i vissa fall får fastställa högre ersättningsbelopp än som anges i 4 §.

[S2]Sådant tilläggsbelopp, som avses i 4 kap. 9 § nämnda förordning och som gäller elever på utbildningen för döva och hörselskadade elever i Örebro kommuns gymnasieskola, skall utgöra 3 800 kronor per elev och termin.

[S3]/r3/ Gemensamma föreskrifter

6 §  Ersättning för vårterminen lämnas för den som är elev i grundskolan eller gymnasieskolan den 15 februari.

[S2]Ersättning för höstterminen lämnas för den som är elev i grundskolan eller gymnasieskolan den 15 september.

Ändringar

Förordning (1990:278) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1991 och höstterminen 1991

    Ikraftträder
    1990-07-01

Ändring, SFS 1991:1060

    Omfattning
    upph.