Förordning (1990:292) om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990:292
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Regeringen föreskriver att all medgiven tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet skall upphöra vid utgången av juni 1990.

Ändringar

Förordning (1990:292) om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet