Förordning (1990:38) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-02-15
Ändring införd
SFS 1990:38
Ikraft
1989-01-01
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § förordningen (1983:944) om statsbi drag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet till 157 200 kronor för år 1989.

Ändringar

Förordning (1990:38) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Ikraftträder
1989-01-01