Inaktuell version

Förordning (1990:39) om medelvärde för år 1989 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Version: 1990:39

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-02-15
Ändring införd
SFS 1990:39
Ikraft
1989-01-01
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp skall medelvärdet enligt 3 § sistnämnda förordning i paragrafens lydelse före den 1 januari 1989 anses vara 157 200 kronor för år 1989.

Ändringar

Förordning (1990:39) om medelvärde för år 1989 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

    Ikraftträder
    1989-01-01