/r1/ Förordning (1990:493) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990:493
Ikraft
1989-01-01
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer att det belopp, som avses i 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet i paragrafens lydelse före den 1 januari 1989, skall vara 250 kronor för år 1989.

Ändringar

Förordning (1990:493) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Ikraftträder
1989-01-01