Upphävd författning

Lag (1990:696) om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:696
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medges avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:696) om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1990 års taxering. Vid 1990 och 1991 års taxeringar skall med näringsverksamhet avses rörelse och jordbruksfastighet.
Förarbeten
Prop. 1989/90:110
Ikraftträder
1990-07-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.