Upphävd författning

/r1/ Förordning (1990:889) om ett gemensamt transiteringsförfarande mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-09
Ändring införd
SFS 1990:889
Ikraft
1990-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i förordningen (1987:1119) om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om transiteringar mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:889) om ett gemensamt transiteringsförfarande mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990 men får tillämpas från och med den 15 augusti 1990.
Ikraftträder
1990-09-01

Ändring, SFS 1990:1063

    Omfattning
    upph.