Upphävd författning

/r1/ Förordning (1990:890) om förenkling av formaliteterna vid handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;

Version: 1990:890

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-09
Ändring införd
SFS 1990:890
Ikraft
1990-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i förordningen (1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:890) om förenkling av formaliteterna vid handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990 men får tillämpas från och med den 15 augusti 1990.
  Ikraftträder
  1990-09-01

Ändring, SFS 1990:1063

  Omfattning
  upph.