Upphävd författning

Riksrevisionsverkets föreskrift (1990:99) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;

Departement
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1990-03-12
Ändring införd
SFS 1990:99
Ikraft
1990-03-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I artikel 1.1 (b) i GATT-överenskommelsen om statlig upphandling finns en värdegräns angiven på 130 000 särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR) hos internationella valutafonden. Denna värdegräns skall enligt förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig uppha ndling tillämpas av vissa myndigheter.
Riksrevisionsverket föreskriver att värdegränsen skall motsvaras av 1 071 200 svenska kronor och gälla t o m den 31 december 1991.

Ändringar

Riksrevisionsverkets Föreskrift (1990:99) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling

Ikraftträder
1990-03-28

Ändring, SFS 1997:631

    Omfattning
    upph.