Inaktuell version

Förordning (1991:102) om poliseskort

Version: 1998:1282

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 1998:1282
Upphäver
Kungörelse (1966:482) med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  När det behövs för att personer som avses i andra stycket skall kunna eskorteras på ett betryggande sätt, får förare av polisfordon och fordon som leds av polisfordon underlåta att följa trafikföreskrifter och kräva fri väg enligt vad som föreskrivs i 11 kap.7 och 8 §§trafikförordningen (1998:1276).

[S2]Första stycket gäller vid eskort av statschefen, den som fullgör statschefens uppgifter, riksdagens talman, regeringschefen, utländska statschefer, medlemmar av en utländsk regering på officiellt besök eller andra utländska personer i liknande ställning. Förordning (1998:1282).

2 §  Föreskrifterna i 1 § gäller också i fråga om eskort för andra personer än som avses där, om eskorten är nödvändig med hänsyn till det hot som bedöms vara för handen.

3 §  Vid praktisk övning av eskortverksamhet får en förare av polisfordon och fordon som leds av polisfordon underlåta att följa trafikföreskrifter och kräva fri väg enligt vad som föreskrivs i 11 kap.7 och 8 §§trafikförordningen (1998:1276). Förordning (1998:1282).

Ändringar

Förordning (1991:102) om poliseskort

    Ikraftträder
    1991-04-01

Förordning (1998:1282) om ändring i förordningen (1991:102) om poliseskort

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2011:434) om ändring i förordningen (1991:102) om poliseskort

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-05-15