/r1/ Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1120
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I lagen )1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor finns bestämmelser om kommunernas ansvar för kostnader för vissa elevresor. I denna förordning finns ytterligare bestämmelser om kommunernas ansvar för sådana resor.

2 §  Kommunen får bestämma hur resorna skall ske.

[S2]Utan hinder av 2 § i den ovan nämnda lagen gäller att om resorna inte rimligen kan ske med annat kollektivt färdmedel än flyg skall kommunen ersätta eleven för hans resekostnader med skäligt belopp.

Ändringar

Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

    Ikraftträder
    1991-07-01