Inaktuell version

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2001:1206
Upphäver
Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

 1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
 2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,
 3. särskilt anordnad prövning inom den kommunala vuxenutbildningen och Nationellt centrum för flexibelt lärande, samt
 4. särskilt anordnad prövning inom svenskundervisning för invandrare.

[S2]Avgift får dock inte tas ut för

 1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för det nionde skolåret i det ämne prövningen gäller,
 2. elever i gymnasieskolan som har fått betyget Icke godkänd på den kurs prövningen gäller,
 3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen eller vid Nationellt centrum för flexibelt lärande som har fått betyget Icke godkänd på den kurs prövningen gäller, eller
 4. den som efter avslutad kurs inom svenskundervisning för invandrare inte nått upp till nivån för betyget Godkänd. Förordning (2001:1206).

2 §  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (1995:946).

3 §  I 15 kap. 6 § skollagen (1985:1100) finns en bestämmelse om att avgift som avser prövning i grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare tillfaller huvudmannen. Förordning (2001:1206).

Ändringar

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:603) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:799) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning om det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:896) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:946) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1459) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (2001:1206) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2007:53) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:313, Prop. 2005/06:148, Bet. 2005/06:UbU22
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:617) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2010:258) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2011:535) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:452) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2016-07-01