Förordning (1991:1216) om vägtrafikombud

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1991-08-08
Ändring införd
SFS 1991:1216 i lydelse enligt SFS 2008:1154
Ikraft
1991-09-01
Upphäver
Instruktion (1951:636) för vägtrafikombud
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I varje län skall det finnas vägtrafikombud med ansvar för var sitt vägtrafikområde. Antalet vägtrafikombud och vägtrafikområdenas omfattning bestäms av länsstyrelsen efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1154).

2 §  Vägtrafikombuden utses av länsstyrelsen.

3 §  Vägtrafikombuden skall i fred delta i övning och utbildning samt medverka i beredskapsplanläggningen av transporter.

4 §  Vägtrafikombuden skall i krig verka för att transportresurserna utnyttjas på det sätt som är bäst för totalförsvaret.

5 §  Länsstyrelsen får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av 4 §.

[S2]Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning i övrigt. Förordning (2008:1154).

Ändringar

Förordning (1991:1216) om vägtrafikombud

    Ikraftträder
    1991-09-01

Förordning (2001:539) om ändring i förordningen (1991:1216) om vägtrafikombud

Förarbeten
Rskr. 2000/01:279, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:FiU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:479) om ändring i förordningen (1991:1216) om vägtrafikombud

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2008:1154) om ändring i förordningen (1991:1216) om vägtrafikombud

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01