Förordning (1991:123) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1991/92

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1991-03-14
Ändring införd
SFS 1991:123
Ikraft
1991-07-01
Tidsbegränsad
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1991/92.
Varuslag Procentandel av basmängden Kol 37 Motorbensin 25 Fotogen 25 Dieselbrännolja/ eldningsolja 1 och 2 25 Övriga eldningsoljor 25 Gasol 25
I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.

Ändringar

Förordning (1991:123) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1991/92

Ikraftträder
1991-07-01