Upphävd författning

Tillkännagivande (1991:1239) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1991-08-29
Ändring införd
SFS 1991:1239
Upphäver
Tillkännagivande (1990:811) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989/n1/, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden.
Konventionen kommer den 1 oktober 1991 att vara i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
______________________________________________________________________ Stat Dag då kon- Förklaringar och reservationer ventionen blev tillämp- lig mellan Sverige och staten i fråga ______________________________________________________________________
Amerikas Förenta Stater1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Förenta staterna reserverat sig mot att franska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Förenta staterna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Förenta staternas rättshjälpssystem.
Argentina1991-06-01--
Australien1989-06-01I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien.
Belize1991-04-01I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Belize inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem.
Canada1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem.
Danmark1991-07-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Danmarks rättshjälpssystem.
Frankrike1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem.
Förbundsrepubliken Tyskland1990-12-01I enlighet med artikel 26 skall Förbundsrepubliken Tyskland inte vara förpliktad att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Förbundsrepubliken Tysklands rättshjälpssystem.
Förbundsrepubliken Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska.
Irland1991-10-01--
Luxemburg1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem.
Nederländerna1990-09-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba.
I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem.
Norge1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem.
Portugal1989-06-01--
Schweiz1989-06-01--
Spanien1989-06-01--
Storbritannien och Nordirland1989-06-01Enligt artikel 26 skall Storbritannien inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem.
Konventionen skall från och med den 1 september 1991 tillämpas även i förhållande till Isle of Man.
Ungern1990-07-01--
Österrike1989-06-01--

Ändringar

Tillkännagivande (1991:1239) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Ändring, SFS 1992:977

    Omfattning
    upph.